23. joulukuuta 2010

Tämä blogi muuttaa! / This blog moves!

Ensinnäkin:
Iloista Joulua ja Vuotta 2011!

Toiseksi:
Tämä blogi muuttaa NYT uuteen osoitteeseen!
Tervetuloa! ;o)

Firstly:
Merry X-mas and Year 2011!

Secondly:
This blog moves NOW to a new location!
Welcome! ;o)

26. marraskuuta 2010

VALMIS: Viistotetut Orvokkisukat /
FO: Skewed Pansy Socks


Muunnelmia
 • Neuloin “Isovarvasta” 44 s (22+22) asti ja “Keskivarvasta” 60 s (30+30) asti.
 • Neuloin 10 “Jalkaterä”-toistoa.
 • Neuloin “Nilkan sisäpuoli”-toiston vielä yhden kerran (eli 14 s nilkkamerkkien välissä, 7+7).
 • Neuloin vain yhden “Mini-Kiilan Lisäys”-toiston (18 s nilkkamerkkien välissä, 9+9).
 • Minulla oli 11 s kantapäämerkin ja lähimmän nilkkamerkin välissä, eli 11+11 s silmukointiin.
 • “Origami-hetken” jälkeen neuloin yhden “Jalkaterä”-toiston ja sitten aloitin jo “Varren” lyhennetyt kerrokset. Kavensin mini-kiilan (4 s) lyhennettyjen kerroksien aikana.
 • “Varren” lyhennettyjen kerroksien jälkeen minulla oli 42 s (21+21), ja “Resorin” ekan valmistelukerroksen jälkeen 62 s (31+31) ja tokan valmistelukerroksen jälkeen 60 s (30+30).
 • Neuloin 5 toistoa “Resorikerrosta”.
Miten pääsin näihin lukuihin?
1) Ekoihin kolmeen lukuun (44 ja 60 s, ja 10 toistoa) pääsin kokeilemalla sukkaa neulomisen lomassa.
Sitten pitikin laskea hieman…
2) Nilkkamerkkien välisen s-määrän piti kasvaa (60 s :2=) 30 silmukkaan (15+15).
----> “Nilkan sisäpuolen” aikana tuo s-määrä kasvaa 12 s:aan (6+6) ja “Kantapään muokkaus” kasvattaa sitä 12 s (6+6) lisää, joten näistä kahdesta tulee yhteensä 24 s (12+12).
----> Ja ne vielä löytämättömät 6 s (3+3)? ;o)
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 4 s (2+2). Tämän takia lisäsin yhden “Nilkan sisäpuolen”-toiston saadakseni 2 s (1+1) lisää nilkkamerkkien väliin.
3) Mini-kiilan s-määrä
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 2 s (1 eteen + 1 taakse) ja “Kantapään muokkaus” lisää 6 s (3+3).
4) Silmukoinnin s-määrä
---- > 31-9=22, 22:2=11
----> Tuo 31 s on määrä, joka minulla oli nilkkamerkin ja kerroksen lopun/alun välissä ennen “Kantapään muokkausta” (60 s +2 mini-kiila-s= 62 s :2= 31 s).
----> Tuo 9 s on määrä joka kaventuu kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä “Kantapään muokkauksessa” (1 s kun tehdään mini-kiilalisäys ja 2 s kun ei (=3 sts), toistetaan 3 kertaa =9 s).
----> Eli tuo 22 s jää jäljelle silmukoitavaksi, ja se on 11+11.

Mitä muuta harkita
“Kantapään muokkausta” voi lyhentää vaikka yhdellä toistolla (eli kerrokset 1-4 vain kerran + kerrokset 1-3).
---> Tekemällä näin saataisiin “Kantapään muokkauksen” aikana vain 2 mini-kiila-s:aa ja 4 s (2+2) lisää nillkamerkkien väliin. Tämä myöskin kaventaisi vain 6 s (3 s x2) kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä.Modifications
 • I knit “Big Toe” until 44 sts (22+22) and “Mid Toe” until 60 sts (30+30).
 • I knit 10 “Foot”-repeats.
 • I knitted “Inner Ankle”-repeat yet once more (so 14 sts between ankle markers, 7+7).
 • I made only 1 “Increase Mini-Gusset”-repeat (18 sts between ankle markers, 9+9).
 • I had 11 sts between heel marker and closest ankle marker, so 11+11 sts for Kitchener stitch.
 • After “Origami-moment” I knit 1 “Foot”-repeat and then I already started the short rows of “Leg”. During the short rows I decreased the mini-gusset (4 sts).
 • After the short rows of “Leg” I had 42 sts (21+21), and after the 1st set-up row of “Ribbing” 62 sts (31+31) and after 2nd set-up row 60 sts (30+30).
 • I knit 5 repeats of “Ribbing round”.
How did I get to these numbers?
1) To the 1st three numbers (44 and 60 sts, and 10 rep) I got to by just by trying the sock on while knitting.
Then I just had to count a bit…
2) The amount of sts between anklemarkers had to build up to (60 st :2=) 30 sts (15+15).
----> During “Inner Ankle” that amount builds up to 12 sts (6+6) and during the “Heel Shaping” 12 sts (6+6) more, so these two together are 24 sts (12+12).
----> And the 6 sts (3+3) left to be found? ;o)
----> A “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 4 sts (2+2). This is why I added a “Inner Ankle”-repeat to get 2 sts (1+1) more between ankle markers.
3) The Mini-Gusset st-amount
----> One “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 2 sts (1 front + 1 back) and “Heel Shaping” adds 6 sts (3+3).
4) The Kitchener st-amount
----> 31-9=22, 22:2=11
----> The 31 sts is the amount of sts I had before “Heel Shaping” between ankle marker and end/beginning of the row (60 sts +2 mini-gusset-st= 62 sts :2= 31 sts).
----> The 9 sts is the amount that is decreased between heel marker and end/beginning of the row during “Heel Shaping” (1 st when mini-gusset is added and 2 sts when not (=3 sts), repeated 3 times =9 sts).
----> So the 22 sts are left to be worked in Kitchener stitch, and that is 11+11.

What else to consider
You could shorten “Heel Shaping” by 1 repeat (so Rows 1-4 only once + Rows 1-3).
----> Doing this you would get only 2 mini-gusset-sts and 4 sts (2+2) added between ankle markers during “Heel Shaping”. Also this would decrease only 6 sts (3 sts x2) between heel marker and end/beginning of the row.

Malli / Pattern ..... Knitty: Skew by Lana Holden (Ravelry - englanniksi) >SUOMEKSI!
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Kukkaketo
Puikko / Needle .. 3½ mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

VALMIS: Hermionen Lumihiutale /
FO: Hermione's Snowflake


Nopea ja kiva pipo neuloa!
Ja ilmentää tietenkin Hermione-asennetta! ;oD

A quick and fun beanie to knit!
And embodies of course Hermione attitude! ;oD

Malli / Pattern ..... Knit Me Together (Christy Aylesworth): Hermione Hearts Ron (Ravelry, free)
Lanka / Yarn ....... Novita Rose Mohair
Koukku / Hook ... 3,5 mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

VALMIS: Hopeapaju / FO: White Willow


Muunnelmia
Tein hameesta pidemmän (60 cm, polven alle)
pidentämällä röyhelöitä ja tein niistä huomaamattomamman.

Loin 102 silmukkaa.
Merkkien paikat: 10-merkki-41-merkki-51.
Jossa nuo 10 s ovat vyötärönauha ja nuo 51 s ovat röyhelöitä.

Käytin siis vyötäröllä vain yhtä lyhennettyjen kerrosten kääntymispaikkaa,
mutta käytin sitä vain joka toisella mallikerralla, jottei nauhasta tulisi liian tiukka.
Toisilla kerroilla korvasin sen täysillä kerroksilla.

Käytin puolet pituudesta röyhelöihin ja jaoin lyhennettyjen kerrosten kääntymispaikat näin:
5-5-5-5-5 -4-4 -3-3-3-3-3-3 (=51 s).

“Käärin” käännös-s:t ja neuloin lyhennetyt kerrokset keskeltä alaspäin.
Eli poimin kaikki “käärityt” s:t ekalla täydellä kerroksella.

(Kuten ohjeessa minäkin neuloin 10 krs tasaista.)

Yhteensä neuloin 23 mallikertaa.

Ohjeistus “käärimiseen” (enkkua, mut hyvät kuvat).

Modifications
I made the skirt longer (60 cm, under the knee)
by lenghtening the ruffles and made them more subtle.

CO 102 stitches.

Placement of the markers: 10-marker-41-marker-51.
Where the 10 sts are the waist band and the 51 sts are the ruffles.

I used only 1 short row turning point to create the waist band,
but used it only every other pattern repeat so the band wouldn’t get too tight.
The other times I just replaced it with full rows.

I used half of the length for the ruffles and divided the short row turning points like this:
5-5-5-5-5 -4-4 -3-3-3-3-3-3 (=51 sts).

Also: I wrapped the turning sts and knit the short rows downwards from the middle.
So I picked all wrapped sts during the 1st full row.

(As in the pattern I also knitted 10 rows evenly.)

In total I knit 23 pattern repeats.

Tutorial for wrapping.

Malli / Pattern ..... Drops Design: 115-41 Poikittain neulottu DROPS hame / 115-41 DROPS Skirt knitted from side to side with shortened rows (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita Rose Mohair
Koukku / Hook ... 5,5 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

25. marraskuuta 2010

VALMIS: Kajastavan Kevään Takki /
FO: Jacket of Shimmering Spring

Olen ollut ahkera neulomaan ja päivittämään Ravelryä, mutta blogata en ole "ehtinyt"... ;o)

I have been busy knitting and updating Ravelry, but I haven't "found time" to blog... ;o)


Inspiroiduin tästä (Ravelry) upeasta takista.
Takkini nimestä: Vihreä kuvastaa kevättä joka jo kurkkii läpi lumen ja talven eli valkoisen ja beigen. ;o)

Takki on neulottu ylhäältä alas saumattomasti.
Ja kokoajan kolmea eri lankaa yhdessä pitäen.

I got inspired by this (Ravelry) gorgeous jacket.
About the name of my jacket: The green represents the spring peeking through
the snow and the winter aka the white and the beige. ;o)

The jacket has been knitted seemlessly from top down.
And holding three different yarns together all the time.

Malli / Pattern ..... Omasta päästä / From my own head
Lanka / Yarn ....... Novita 7Veljestä x2, Novita Rose Mohair
Puikko / Needle .. 10 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

23. lokakuuta 2010

Illusioknits = Hattisto

Olen muuttanut neulojanimeni! ;o)

Ennen olin Illusioknits ja nyt olen Hattisto.
Niin Ravelryssa kuin täälläkin...

Muutan jossain vaiheessa tämän bloginkin osoitteen, mutta siitä myöhemmin lisää...

I have changed my knitter name! ;o)

I was Illusioknits and now I am Hattisto.
Both in Ravelry and in here...

I'll change the address of this blog at some point, but later about that...

20. lokakuuta 2010

VALMIS: Palmikoitu Luumutunika /
FO: Cabled Plum Tunic


Kun näin Knitted Bliss:in ko. ohjeesta tekemän neuleen (Ravelry), rakastuin siihen heti.
Ja varsinkin neuleen upeaan palmikkoon! <3
Halusin käyttää palmikkoa jossain, mutta mietin pitkään että missä...

Voin sanoa, että valmis tunikani istuu yllätyksekseni täydellisesti.
Ja se pitää minut talvella varmasti lämpimänä. Se on kuuma! ;oD

Muunnelmia
Paljon... ;oD
Käytännössä käytin ohjeesta vain kaksi (kolmesta) neulemallista.

When I saw the knit (Ravelry) Knitted Bliss made from said pattern I fell in love with it at once.
And especially to its gorgeous cable! <3
I wanted to use the cable somewhere but for awhile pondered where...

I can say that my finished Tunic fits to my suprise like a glove.
And it will most defenetly keep me warm during the winter. It's hot! ;oD

Modifications
A lot... ;oD 
Technically I only used two (of the three) stitch patterns of the original pattern.

Malli / Pattern ..... neulemallit / the stitch patterns - Cathy Carron: #12 Cabled Cowl (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita Crystal
Puikko / Needle .. 8 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

16. lokakuuta 2010

VALMIS: Talvenraikas Baktus /
FO: Winter Breezy Baktus


Tämmöinen huivi minun on pitänyt tehdä jo pitkän aikaa.
Nopea ja helppo ohje.
Kuvasta näkyy myös paljonko lankaa minulle jäi 150g kerästä! ;o)

Muunnelmia
Päätin jättää pitsireikärivin keskimmäiseksi.
Keskimmäisessä rivissäni on 29 pitsireikää.
I have supposed to do this scarf for awhile now.
Quick and easy pattern.
You'll see from the photo how much yarn was left of my 150g ball! ;o)

Modifications
I chose to leave an eyelet row to the center.
In the centermost row I have 29 eyelets.

Malli / Pattern ..... Terhi Montonen: Lacy Baktus (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita 7 Veljestä Raita
Puikko / Needle .. 4 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

6. lokakuuta 2010

VALMIS: Lyhyet Omenaiset Tumput /
FO: Short Appley Mitts


Käytin näihin loput ihanan pehmeästä Baby Alpakka langastani.
Minun pitikin hieman säätää, jotta sain lopulta langan riittämään...

I used the rest of my lovely and soft Baby Alpaca yarn for these.
I had to adjust a bit too to finally get the yarn to be enough...

Reseptini näihin Tumppuihin
Loin 18 s. Neuloin aina oikeaa 9 krs.
Oikean tumpun seuraava krs: O7, tee 8 s:n napinläpi, O3.
Vasemman tumpun seuraava krs: O3, tee 8 s:n napinläpi, O7.
Neuloin aina oikeaa vielä 30 krs.
Yhdistin reunat silmukoimalla ja päättelin langanpäät.

Peukaloreikiin käytin tätä englanninkielistä yhden kerroksen napinläven video-ohjetta.

My recipe for these Mitts
I CO 18 sts. I knit 9 rows in Garter st.
Right mitt's next row: K7, make 8 st button hole, K3.
Left mitt's next row: K3, make 8 st button hole, K7.
I knit 30 rows in Garter st.
I joined the edges with Kitchener st and I wove in ends.

For the thumb holes I used this one row button hole video instruction.

Lanka / Yarn ....... Ilun Handu: Baby Alpakka
Puikko / Needle .. 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

4. lokakuuta 2010

VALMIS: Omenainen Koimatossa /
FO: Appley Buginarug


Näin tämän ohjeen ja oli ihan pakko ruveta heti hommiin!
Vaikka kasa keskeneräisiä odotteleekin neulojaansa...

Koimatossa? ;oD
Englanninkielisen ohjeen nimi on Buginarug, =Bug in a rug (suom. koi matossa)
=snug as a bug in a rug (sanonta, suom. kotoisa kuin koi matossa, eli lämmin, miellyttävä jne).

I saw this pattern and I had to begin right away!
Even though a pile of WIPs are waiting for their knitter...

Buginarug? ;oD
The pattern is called Buginarug, =Bug in a rug, =snug as a bug in a rug, so warm, cozy etc.

Muunnelmia
En päätellyt niitä 8 silmukkaa, jotka nostetaan myöhemmin keskinauhaa varten.
Sisällytin keskinauhan 8s viimeiseen silmukoiden luomiseen.
Lisäsin napinlävet monipuolistaakseni kaulurin käyttöä.
Yhden kerroksen napinläpiin käytin tätä englanninkielistä video-ohjetta.

Modifications
I didn’t cast off the 8 st that you’ll pick up later for the center strap.
I added the 8 st of the center strap to the last cast on.
I added button holes to variegate the use of the cowl.
For the one-row button holes I used this video instruction.

Malli / Pattern ..... Norah Gaughan: Buginarug (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Ilun Handu: Baby Alpakka
Puikko / Needle .. 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page