26. marraskuuta 2010

VALMIS: Viistotetut Orvokkisukat /
FO: Skewed Pansy Socks


Muunnelmia
 • Neuloin “Isovarvasta” 44 s (22+22) asti ja “Keskivarvasta” 60 s (30+30) asti.
 • Neuloin 10 “Jalkaterä”-toistoa.
 • Neuloin “Nilkan sisäpuoli”-toiston vielä yhden kerran (eli 14 s nilkkamerkkien välissä, 7+7).
 • Neuloin vain yhden “Mini-Kiilan Lisäys”-toiston (18 s nilkkamerkkien välissä, 9+9).
 • Minulla oli 11 s kantapäämerkin ja lähimmän nilkkamerkin välissä, eli 11+11 s silmukointiin.
 • “Origami-hetken” jälkeen neuloin yhden “Jalkaterä”-toiston ja sitten aloitin jo “Varren” lyhennetyt kerrokset. Kavensin mini-kiilan (4 s) lyhennettyjen kerroksien aikana.
 • “Varren” lyhennettyjen kerroksien jälkeen minulla oli 42 s (21+21), ja “Resorin” ekan valmistelukerroksen jälkeen 62 s (31+31) ja tokan valmistelukerroksen jälkeen 60 s (30+30).
 • Neuloin 5 toistoa “Resorikerrosta”.
Miten pääsin näihin lukuihin?
1) Ekoihin kolmeen lukuun (44 ja 60 s, ja 10 toistoa) pääsin kokeilemalla sukkaa neulomisen lomassa.
Sitten pitikin laskea hieman…
2) Nilkkamerkkien välisen s-määrän piti kasvaa (60 s :2=) 30 silmukkaan (15+15).
----> “Nilkan sisäpuolen” aikana tuo s-määrä kasvaa 12 s:aan (6+6) ja “Kantapään muokkaus” kasvattaa sitä 12 s (6+6) lisää, joten näistä kahdesta tulee yhteensä 24 s (12+12).
----> Ja ne vielä löytämättömät 6 s (3+3)? ;o)
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 4 s (2+2). Tämän takia lisäsin yhden “Nilkan sisäpuolen”-toiston saadakseni 2 s (1+1) lisää nilkkamerkkien väliin.
3) Mini-kiilan s-määrä
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 2 s (1 eteen + 1 taakse) ja “Kantapään muokkaus” lisää 6 s (3+3).
4) Silmukoinnin s-määrä
---- > 31-9=22, 22:2=11
----> Tuo 31 s on määrä, joka minulla oli nilkkamerkin ja kerroksen lopun/alun välissä ennen “Kantapään muokkausta” (60 s +2 mini-kiila-s= 62 s :2= 31 s).
----> Tuo 9 s on määrä joka kaventuu kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä “Kantapään muokkauksessa” (1 s kun tehdään mini-kiilalisäys ja 2 s kun ei (=3 sts), toistetaan 3 kertaa =9 s).
----> Eli tuo 22 s jää jäljelle silmukoitavaksi, ja se on 11+11.

Mitä muuta harkita
“Kantapään muokkausta” voi lyhentää vaikka yhdellä toistolla (eli kerrokset 1-4 vain kerran + kerrokset 1-3).
---> Tekemällä näin saataisiin “Kantapään muokkauksen” aikana vain 2 mini-kiila-s:aa ja 4 s (2+2) lisää nillkamerkkien väliin. Tämä myöskin kaventaisi vain 6 s (3 s x2) kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä.Modifications
 • I knit “Big Toe” until 44 sts (22+22) and “Mid Toe” until 60 sts (30+30).
 • I knit 10 “Foot”-repeats.
 • I knitted “Inner Ankle”-repeat yet once more (so 14 sts between ankle markers, 7+7).
 • I made only 1 “Increase Mini-Gusset”-repeat (18 sts between ankle markers, 9+9).
 • I had 11 sts between heel marker and closest ankle marker, so 11+11 sts for Kitchener stitch.
 • After “Origami-moment” I knit 1 “Foot”-repeat and then I already started the short rows of “Leg”. During the short rows I decreased the mini-gusset (4 sts).
 • After the short rows of “Leg” I had 42 sts (21+21), and after the 1st set-up row of “Ribbing” 62 sts (31+31) and after 2nd set-up row 60 sts (30+30).
 • I knit 5 repeats of “Ribbing round”.
How did I get to these numbers?
1) To the 1st three numbers (44 and 60 sts, and 10 rep) I got to by just by trying the sock on while knitting.
Then I just had to count a bit…
2) The amount of sts between anklemarkers had to build up to (60 st :2=) 30 sts (15+15).
----> During “Inner Ankle” that amount builds up to 12 sts (6+6) and during the “Heel Shaping” 12 sts (6+6) more, so these two together are 24 sts (12+12).
----> And the 6 sts (3+3) left to be found? ;o)
----> A “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 4 sts (2+2). This is why I added a “Inner Ankle”-repeat to get 2 sts (1+1) more between ankle markers.
3) The Mini-Gusset st-amount
----> One “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 2 sts (1 front + 1 back) and “Heel Shaping” adds 6 sts (3+3).
4) The Kitchener st-amount
----> 31-9=22, 22:2=11
----> The 31 sts is the amount of sts I had before “Heel Shaping” between ankle marker and end/beginning of the row (60 sts +2 mini-gusset-st= 62 sts :2= 31 sts).
----> The 9 sts is the amount that is decreased between heel marker and end/beginning of the row during “Heel Shaping” (1 st when mini-gusset is added and 2 sts when not (=3 sts), repeated 3 times =9 sts).
----> So the 22 sts are left to be worked in Kitchener stitch, and that is 11+11.

What else to consider
You could shorten “Heel Shaping” by 1 repeat (so Rows 1-4 only once + Rows 1-3).
----> Doing this you would get only 2 mini-gusset-sts and 4 sts (2+2) added between ankle markers during “Heel Shaping”. Also this would decrease only 6 sts (3 sts x2) between heel marker and end/beginning of the row.

Malli / Pattern ..... Knitty: Skew by Lana Holden (Ravelry - englanniksi) >SUOMEKSI!
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Kukkaketo
Puikko / Needle .. 3½ mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti