23. joulukuuta 2010

Tämä blogi muuttaa! / This blog moves!

Ensinnäkin:
Iloista Joulua ja Vuotta 2011!

Toiseksi:
Tämä blogi muuttaa NYT uuteen osoitteeseen!
Tervetuloa! ;o)

Firstly:
Merry X-mas and Year 2011!

Secondly:
This blog moves NOW to a new location!
Welcome! ;o)

26. marraskuuta 2010

VALMIS: Viistotetut Orvokkisukat /
FO: Skewed Pansy Socks


Muunnelmia
 • Neuloin “Isovarvasta” 44 s (22+22) asti ja “Keskivarvasta” 60 s (30+30) asti.
 • Neuloin 10 “Jalkaterä”-toistoa.
 • Neuloin “Nilkan sisäpuoli”-toiston vielä yhden kerran (eli 14 s nilkkamerkkien välissä, 7+7).
 • Neuloin vain yhden “Mini-Kiilan Lisäys”-toiston (18 s nilkkamerkkien välissä, 9+9).
 • Minulla oli 11 s kantapäämerkin ja lähimmän nilkkamerkin välissä, eli 11+11 s silmukointiin.
 • “Origami-hetken” jälkeen neuloin yhden “Jalkaterä”-toiston ja sitten aloitin jo “Varren” lyhennetyt kerrokset. Kavensin mini-kiilan (4 s) lyhennettyjen kerroksien aikana.
 • “Varren” lyhennettyjen kerroksien jälkeen minulla oli 42 s (21+21), ja “Resorin” ekan valmistelukerroksen jälkeen 62 s (31+31) ja tokan valmistelukerroksen jälkeen 60 s (30+30).
 • Neuloin 5 toistoa “Resorikerrosta”.
Miten pääsin näihin lukuihin?
1) Ekoihin kolmeen lukuun (44 ja 60 s, ja 10 toistoa) pääsin kokeilemalla sukkaa neulomisen lomassa.
Sitten pitikin laskea hieman…
2) Nilkkamerkkien välisen s-määrän piti kasvaa (60 s :2=) 30 silmukkaan (15+15).
----> “Nilkan sisäpuolen” aikana tuo s-määrä kasvaa 12 s:aan (6+6) ja “Kantapään muokkaus” kasvattaa sitä 12 s (6+6) lisää, joten näistä kahdesta tulee yhteensä 24 s (12+12).
----> Ja ne vielä löytämättömät 6 s (3+3)? ;o)
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 4 s (2+2). Tämän takia lisäsin yhden “Nilkan sisäpuolen”-toiston saadakseni 2 s (1+1) lisää nilkkamerkkien väliin.
3) Mini-kiilan s-määrä
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 2 s (1 eteen + 1 taakse) ja “Kantapään muokkaus” lisää 6 s (3+3).
4) Silmukoinnin s-määrä
---- > 31-9=22, 22:2=11
----> Tuo 31 s on määrä, joka minulla oli nilkkamerkin ja kerroksen lopun/alun välissä ennen “Kantapään muokkausta” (60 s +2 mini-kiila-s= 62 s :2= 31 s).
----> Tuo 9 s on määrä joka kaventuu kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä “Kantapään muokkauksessa” (1 s kun tehdään mini-kiilalisäys ja 2 s kun ei (=3 sts), toistetaan 3 kertaa =9 s).
----> Eli tuo 22 s jää jäljelle silmukoitavaksi, ja se on 11+11.

Mitä muuta harkita
“Kantapään muokkausta” voi lyhentää vaikka yhdellä toistolla (eli kerrokset 1-4 vain kerran + kerrokset 1-3).
---> Tekemällä näin saataisiin “Kantapään muokkauksen” aikana vain 2 mini-kiila-s:aa ja 4 s (2+2) lisää nillkamerkkien väliin. Tämä myöskin kaventaisi vain 6 s (3 s x2) kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä.Modifications
 • I knit “Big Toe” until 44 sts (22+22) and “Mid Toe” until 60 sts (30+30).
 • I knit 10 “Foot”-repeats.
 • I knitted “Inner Ankle”-repeat yet once more (so 14 sts between ankle markers, 7+7).
 • I made only 1 “Increase Mini-Gusset”-repeat (18 sts between ankle markers, 9+9).
 • I had 11 sts between heel marker and closest ankle marker, so 11+11 sts for Kitchener stitch.
 • After “Origami-moment” I knit 1 “Foot”-repeat and then I already started the short rows of “Leg”. During the short rows I decreased the mini-gusset (4 sts).
 • After the short rows of “Leg” I had 42 sts (21+21), and after the 1st set-up row of “Ribbing” 62 sts (31+31) and after 2nd set-up row 60 sts (30+30).
 • I knit 5 repeats of “Ribbing round”.
How did I get to these numbers?
1) To the 1st three numbers (44 and 60 sts, and 10 rep) I got to by just by trying the sock on while knitting.
Then I just had to count a bit…
2) The amount of sts between anklemarkers had to build up to (60 st :2=) 30 sts (15+15).
----> During “Inner Ankle” that amount builds up to 12 sts (6+6) and during the “Heel Shaping” 12 sts (6+6) more, so these two together are 24 sts (12+12).
----> And the 6 sts (3+3) left to be found? ;o)
----> A “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 4 sts (2+2). This is why I added a “Inner Ankle”-repeat to get 2 sts (1+1) more between ankle markers.
3) The Mini-Gusset st-amount
----> One “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 2 sts (1 front + 1 back) and “Heel Shaping” adds 6 sts (3+3).
4) The Kitchener st-amount
----> 31-9=22, 22:2=11
----> The 31 sts is the amount of sts I had before “Heel Shaping” between ankle marker and end/beginning of the row (60 sts +2 mini-gusset-st= 62 sts :2= 31 sts).
----> The 9 sts is the amount that is decreased between heel marker and end/beginning of the row during “Heel Shaping” (1 st when mini-gusset is added and 2 sts when not (=3 sts), repeated 3 times =9 sts).
----> So the 22 sts are left to be worked in Kitchener stitch, and that is 11+11.

What else to consider
You could shorten “Heel Shaping” by 1 repeat (so Rows 1-4 only once + Rows 1-3).
----> Doing this you would get only 2 mini-gusset-sts and 4 sts (2+2) added between ankle markers during “Heel Shaping”. Also this would decrease only 6 sts (3 sts x2) between heel marker and end/beginning of the row.

Malli / Pattern ..... Knitty: Skew by Lana Holden (Ravelry - englanniksi) >SUOMEKSI!
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Kukkaketo
Puikko / Needle .. 3½ mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

VALMIS: Hermionen Lumihiutale /
FO: Hermione's Snowflake


Nopea ja kiva pipo neuloa!
Ja ilmentää tietenkin Hermione-asennetta! ;oD

A quick and fun beanie to knit!
And embodies of course Hermione attitude! ;oD

Malli / Pattern ..... Knit Me Together (Christy Aylesworth): Hermione Hearts Ron (Ravelry, free)
Lanka / Yarn ....... Novita Rose Mohair
Koukku / Hook ... 3,5 mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

VALMIS: Hopeapaju / FO: White Willow


Muunnelmia
Tein hameesta pidemmän (60 cm, polven alle)
pidentämällä röyhelöitä ja tein niistä huomaamattomamman.

Loin 102 silmukkaa.
Merkkien paikat: 10-merkki-41-merkki-51.
Jossa nuo 10 s ovat vyötärönauha ja nuo 51 s ovat röyhelöitä.

Käytin siis vyötäröllä vain yhtä lyhennettyjen kerrosten kääntymispaikkaa,
mutta käytin sitä vain joka toisella mallikerralla, jottei nauhasta tulisi liian tiukka.
Toisilla kerroilla korvasin sen täysillä kerroksilla.

Käytin puolet pituudesta röyhelöihin ja jaoin lyhennettyjen kerrosten kääntymispaikat näin:
5-5-5-5-5 -4-4 -3-3-3-3-3-3 (=51 s).

“Käärin” käännös-s:t ja neuloin lyhennetyt kerrokset keskeltä alaspäin.
Eli poimin kaikki “käärityt” s:t ekalla täydellä kerroksella.

(Kuten ohjeessa minäkin neuloin 10 krs tasaista.)

Yhteensä neuloin 23 mallikertaa.

Ohjeistus “käärimiseen” (enkkua, mut hyvät kuvat).

Modifications
I made the skirt longer (60 cm, under the knee)
by lenghtening the ruffles and made them more subtle.

CO 102 stitches.

Placement of the markers: 10-marker-41-marker-51.
Where the 10 sts are the waist band and the 51 sts are the ruffles.

I used only 1 short row turning point to create the waist band,
but used it only every other pattern repeat so the band wouldn’t get too tight.
The other times I just replaced it with full rows.

I used half of the length for the ruffles and divided the short row turning points like this:
5-5-5-5-5 -4-4 -3-3-3-3-3-3 (=51 sts).

Also: I wrapped the turning sts and knit the short rows downwards from the middle.
So I picked all wrapped sts during the 1st full row.

(As in the pattern I also knitted 10 rows evenly.)

In total I knit 23 pattern repeats.

Tutorial for wrapping.

Malli / Pattern ..... Drops Design: 115-41 Poikittain neulottu DROPS hame / 115-41 DROPS Skirt knitted from side to side with shortened rows (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita Rose Mohair
Koukku / Hook ... 5,5 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

25. marraskuuta 2010

VALMIS: Kajastavan Kevään Takki /
FO: Jacket of Shimmering Spring

Olen ollut ahkera neulomaan ja päivittämään Ravelryä, mutta blogata en ole "ehtinyt"... ;o)

I have been busy knitting and updating Ravelry, but I haven't "found time" to blog... ;o)


Inspiroiduin tästä (Ravelry) upeasta takista.
Takkini nimestä: Vihreä kuvastaa kevättä joka jo kurkkii läpi lumen ja talven eli valkoisen ja beigen. ;o)

Takki on neulottu ylhäältä alas saumattomasti.
Ja kokoajan kolmea eri lankaa yhdessä pitäen.

I got inspired by this (Ravelry) gorgeous jacket.
About the name of my jacket: The green represents the spring peeking through
the snow and the winter aka the white and the beige. ;o)

The jacket has been knitted seemlessly from top down.
And holding three different yarns together all the time.

Malli / Pattern ..... Omasta päästä / From my own head
Lanka / Yarn ....... Novita 7Veljestä x2, Novita Rose Mohair
Puikko / Needle .. 10 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

23. lokakuuta 2010

Illusioknits = Hattisto

Olen muuttanut neulojanimeni! ;o)

Ennen olin Illusioknits ja nyt olen Hattisto.
Niin Ravelryssa kuin täälläkin...

Muutan jossain vaiheessa tämän bloginkin osoitteen, mutta siitä myöhemmin lisää...

I have changed my knitter name! ;o)

I was Illusioknits and now I am Hattisto.
Both in Ravelry and in here...

I'll change the address of this blog at some point, but later about that...

20. lokakuuta 2010

VALMIS: Palmikoitu Luumutunika /
FO: Cabled Plum Tunic


Kun näin Knitted Bliss:in ko. ohjeesta tekemän neuleen (Ravelry), rakastuin siihen heti.
Ja varsinkin neuleen upeaan palmikkoon! <3
Halusin käyttää palmikkoa jossain, mutta mietin pitkään että missä...

Voin sanoa, että valmis tunikani istuu yllätyksekseni täydellisesti.
Ja se pitää minut talvella varmasti lämpimänä. Se on kuuma! ;oD

Muunnelmia
Paljon... ;oD
Käytännössä käytin ohjeesta vain kaksi (kolmesta) neulemallista.

When I saw the knit (Ravelry) Knitted Bliss made from said pattern I fell in love with it at once.
And especially to its gorgeous cable! <3
I wanted to use the cable somewhere but for awhile pondered where...

I can say that my finished Tunic fits to my suprise like a glove.
And it will most defenetly keep me warm during the winter. It's hot! ;oD

Modifications
A lot... ;oD 
Technically I only used two (of the three) stitch patterns of the original pattern.

Malli / Pattern ..... neulemallit / the stitch patterns - Cathy Carron: #12 Cabled Cowl (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita Crystal
Puikko / Needle .. 8 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

16. lokakuuta 2010

VALMIS: Talvenraikas Baktus /
FO: Winter Breezy Baktus


Tämmöinen huivi minun on pitänyt tehdä jo pitkän aikaa.
Nopea ja helppo ohje.
Kuvasta näkyy myös paljonko lankaa minulle jäi 150g kerästä! ;o)

Muunnelmia
Päätin jättää pitsireikärivin keskimmäiseksi.
Keskimmäisessä rivissäni on 29 pitsireikää.
I have supposed to do this scarf for awhile now.
Quick and easy pattern.
You'll see from the photo how much yarn was left of my 150g ball! ;o)

Modifications
I chose to leave an eyelet row to the center.
In the centermost row I have 29 eyelets.

Malli / Pattern ..... Terhi Montonen: Lacy Baktus (Ravelry)
Lanka / Yarn ....... Novita 7 Veljestä Raita
Puikko / Needle .. 4 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

6. lokakuuta 2010

VALMIS: Lyhyet Omenaiset Tumput /
FO: Short Appley Mitts


Käytin näihin loput ihanan pehmeästä Baby Alpakka langastani.
Minun pitikin hieman säätää, jotta sain lopulta langan riittämään...

I used the rest of my lovely and soft Baby Alpaca yarn for these.
I had to adjust a bit too to finally get the yarn to be enough...

Reseptini näihin Tumppuihin
Loin 18 s. Neuloin aina oikeaa 9 krs.
Oikean tumpun seuraava krs: O7, tee 8 s:n napinläpi, O3.
Vasemman tumpun seuraava krs: O3, tee 8 s:n napinläpi, O7.
Neuloin aina oikeaa vielä 30 krs.
Yhdistin reunat silmukoimalla ja päättelin langanpäät.

Peukaloreikiin käytin tätä englanninkielistä yhden kerroksen napinläven video-ohjetta.

My recipe for these Mitts
I CO 18 sts. I knit 9 rows in Garter st.
Right mitt's next row: K7, make 8 st button hole, K3.
Left mitt's next row: K3, make 8 st button hole, K7.
I knit 30 rows in Garter st.
I joined the edges with Kitchener st and I wove in ends.

For the thumb holes I used this one row button hole video instruction.

Lanka / Yarn ....... Ilun Handu: Baby Alpakka
Puikko / Needle .. 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

4. lokakuuta 2010

VALMIS: Omenainen Koimatossa /
FO: Appley Buginarug


Näin tämän ohjeen ja oli ihan pakko ruveta heti hommiin!
Vaikka kasa keskeneräisiä odotteleekin neulojaansa...

Koimatossa? ;oD
Englanninkielisen ohjeen nimi on Buginarug, =Bug in a rug (suom. koi matossa)
=snug as a bug in a rug (sanonta, suom. kotoisa kuin koi matossa, eli lämmin, miellyttävä jne).

I saw this pattern and I had to begin right away!
Even though a pile of WIPs are waiting for their knitter...

Buginarug? ;oD
The pattern is called Buginarug, =Bug in a rug, =snug as a bug in a rug, so warm, cozy etc.

Muunnelmia
En päätellyt niitä 8 silmukkaa, jotka nostetaan myöhemmin keskinauhaa varten.
Sisällytin keskinauhan 8s viimeiseen silmukoiden luomiseen.
Lisäsin napinlävet monipuolistaakseni kaulurin käyttöä.
Yhden kerroksen napinläpiin käytin tätä englanninkielistä video-ohjetta.

Modifications
I didn’t cast off the 8 st that you’ll pick up later for the center strap.
I added the 8 st of the center strap to the last cast on.
I added button holes to variegate the use of the cowl.
For the one-row button holes I used this video instruction.

Malli / Pattern ..... Norah Gaughan: Buginarug (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Ilun Handu: Baby Alpakka
Puikko / Needle .. 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

21. syyskuuta 2010

VALMIS: Menninkäisen Punainen Lakki /
FO: Goblin's Red Cap


Pakkohan tällainen oli jo vihdoin itsellekin neulottava! ;oD
Typyni lakki sai nimekseen Kevät Keijun Lakki niin omani on oltava Menninkäisen. ;o)

Muunnelmia
Loin 131s (2-vuotiaan koko), mutta käytin paksumpaa lankaa ja puikkoa.

Tein tuplakavennuksen omaa silmääni enemmän miellyttävällä tavalla:
Nosta 2s yhtäaikaa kuin neuloen, 1O, vedä nostetut s:t neulotun yli.
Keskimmäinen silmukka jää siis päällimmäiseksi.

Neuloin lakin täysin ohjeen mukaan eli lisäyksiä (langankierto, jonka neuloin takareunastaan) tuli yhteensä 11,
näitä vähentämällä hatusta on mahdollista tehdä matalampi ja siihen on kyllä mielestäni varaa.

Well, I had to finally knit one for myself also! ;oD
The cap for my Chick was named Spring Fairy's Cap so mine has to be Goblin's. ;o)

Modifications
CO 131 sts (size for 2 year old), but I used thicker yarn and needle.

I did the double decrease in the way that pleases my eyes better:
Slip 2sts same time knitwise, k1, pull slipped sts over the knitted st.
So the middle stitch stays in front.

I knit the cap exactly as in the pattern so there came in total of 11 increases (yo, k tbl),
decreasing these increases will make the cap shorter and I think there is room for it.

Malli / Pattern ..... Gro: Norwegian Sweet Baby Cap / Djevellue (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Katri
Puikko / Needle .. 4 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

15. syyskuuta 2010

VALMIS: Illuusio Puhelimen Viihtyisyydestä /
FO: Illusion of Phone Cozyness


Kokeilin vihdoin illuusioneulontaa ekaa kertaa.
Ja päätin tehdä kokeilutilkusta kännykälleni sopin.

I finally tried the illusion knitting for the first time.
And decided to turn the test swatch to a nookie for my phone.

Malli / Pattern ..... omasta päästä / from my own head
Lanka / Yarn ....... Novita 7Veljestä
Puikko / Needle .. 3½ mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

17. elokuuta 2010

VALMIS: Tuplasti Söpöt Vauvan Lakit /
FO: Doubly Sweet Baby Caps


Rakas ystäväni sai kaksoset! Onnea kovasti koko perheelle!

Neuloin nämä lakkit kuukausia sitten tietämättä kumpaa sukupuolta vauvat olisivat.
En myöskään halunnut tehdä täysin samanlaisia lakkeja, joten käänsin värit toisinpäin.

Muunnelmia
Loin 109s (6 x 18 + 1 s).

Tein tuplakavennuksen omaa silmääni enemmän miellyttävällä tavalla:
Nosta 2s yhtäaikaa kuin neuloen, 1O, vedä nostetut s:t neulotun yli.
Keskimmäinen silmukka jää siis päällimmäiseksi.

Tein 8 lisäystä, paitsi valkoiseen 7 koska muistin väärin! ;oD

Nauhani ovat nyöritettyä lankaa ei siis neulottua.

My dear friend had twins! Gongrats to the whole family!

I knitted these caps months ago and didn't know the sexes of the babies.
I didn't want to make two exact same caps so I inversed the colours.

Modifications
CO 109 sts (6 x 18 + 1 sts).

I did the double decrease in the way that pleases my eyes better:
Slip 2sts same time knitwise, k1, pull slipped sts over the knitted st.
So the middle stitch stays in front.

I increased 8 times, except 7 for the white one because I remembered wrong. ;oD

And my ribbons are twined yarn not i-cord.

Malli / Pattern ..... Gro: Norwegian Sweet Baby Cap / Djevellue (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Wool
Puikko / Needle .. 3½ mm (+ 3 mm reunaan / for the edge)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

31. heinäkuuta 2010

Zzzz...

Täällä ollaan ihan nukuksissa...
Mulla on taas valtava kasa keskeneräisiä.
Kuumat ilmat ovat suorastaan pakottaneet laiskuuteen!
Seli seli... ;o)

Toivottavasti syksyn tuulet puhkuvat minuun taas intoa!

I'm all asleep here...
I have again an enormous pile of WIPs.
These hot weathers have downright forced me to be lazy!
Excuses, excuses... ;o)

Hopefully the winds of autumn will puff some drive back into me!

15. kesäkuuta 2010

Orkidea-seuranta, 3 / Orchid Follow-up, 3


Kesäkuun puoliväli 2010 / Mid June 2010


Eilen avautui Äiti-orkidean uuden kukkavarren kuudes ja viimeinen kukka.

Ohessa tuossa vähän kukka voimaa! ;o)


The 6th and final flower of the new stem of the Mother-orchid opened up yesterday.

Attached here some flower power! ;o)Kesäkuun puoliväli 2010 / Mid June 2010


II-keikin kukkavarren ensimmäinen kukka aloitti aukenemisen tänään! =)

The 1st flower of the stem of II-keiki started opening up today! =)


Kesäkuun puoliväli 2010 / Mid June 2010

Tässä poseraa kyseinen kasvi koko komeudessaan! ;o)
Here poses the plant in all its glory! ;o)


Aiheesta aiemmin / Earlier about the subject :

31. toukokuuta 2010

Kukkapenkkini / My Flowerbed

Tein edellisperjantaina (21.5) pikku pihallemme kukkapenkin.
Tänään kuvasin sen ja kirjoitin ylös mitä istutin mihinkin.
Ajattelin jakaa listan kanssanne nyt ja palata asiaan myöhemmin. ;o)

I made a flowerbed to our small yard two Fridays ago (May 21st).
Today I photoed it and wrote down what did I plant and where.
I thought I'd share the list with you and return with it later. ;o)


Jo näkyvissä:
1) Kiinanpionit, 3 eri tainta (valkoinen, valkoinen punaviiruilla, pinkki).
2) Kesämalvikki, pinkki, korkeus 120 cm.
3) Nukka-alppiruusu "Pohjolan Tytär", vaalean punainen.
4) Kehäkukka, oranssi, korkeus 50-60 cm.
5) Mansikka "Polka".

Ei vielä näkivissä:
v.sin) Olkikukka, sekoitus (valkoinen, keltainen, oranssi, pinkki), korkeus 80-90 cm.
lila) Kruunuvuokko, sekoitus (valkoinen, punainen, pinkki, lila), korkeus 25 cm.
pun) Auringonkukka, keltainen, korkeus 40 cm.
kelt) Oppineittenkukka, sekoitus (punainen, pinkki, oranssi), korkeus 75 cm.
sin) Lilja "Star Class", vaalean lila-vaalean keltainen, korkeus 100 cm.
vihr) Lilja "Belo Horizonte", keltainen-punainen, korkeus 90 cm.

Already visible:
1) Chinese Peony, 3 different saplings (white, white with red stripes, pink).
2) Annual Mallow, pink, height 120 cm.
3) Rhododendron "Daughter of the North", light pink. 
4) Pot Margold, orange, height 50-60 cm. 
5) Strawberry "Polka".

Not yet visible:
cyan) Strawflower, mixture (white, red, pink, orange), height 80-90 cm.
purple) Poppy Anemone, mixture (white, red, pink, purple), height 25 cm.
red) Sunflower, yellow, height 40 cm.
yellow) Zinnia Elegans, mixture (red, orange, pink), height 75 cm.
blue) Lilium Oriental "Star Class", light purple-light yellow, height 100 cm.
green) Lilium Oriental "Belo Horizonte", yellow-red, height 90 cm.

VALMIS: Makea Lakkalakki /
FO: Sweet Cloudberry Cap


Kaveri sai eilen tyttövauvan ja hän saa tämän lakin.
Onnea kovasti uudelle perheelle!

Muunnelmia
Loin 109s (6 x 18 +1s).

Tein tuplakavennuksen omaa silmääni enemmän miellyttävällä tavalla:
Nosta 2s yhtäaikaa kuin neuloen, 1O, vedä nostetut s:t neulotun yli.
Keskimmäinen silmukka jää siis päällimmäiseksi.

Tein 8 lisäyskerrosta ja tein ne kiertäen neulotuilla langankierroilla.

Nauhani ovat nyöritettyä lankaa ei siis neulottua.

Friend had  a baby girl yesterday and she gets this cap.
Congrats to the new family!

Modifications
CO 109 sts (6 x 18 + 1 sts).

I did the double decrease in the way that pleases my eyes better:
Slip 2sts same time knitwise, k1, pull slipped sts over the knitted st.
So the middle stitch stays in front.

I increased 8 times and did them with yarn overs knit to back loop.

And my ribbons are twined yarn not i-cord.

Malli / Pattern ..... Gro: Norwegian Sweet Baby Cap / Djevellue (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Marjaretki
Puikko / Needle .. 3½ mm (+ 3 mm reunaan / for the edge)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

Kirjani: Käsityöt, 13-14 /
My Books: Handcrafts, 13-14

13) Elizabeth Zimmermann
Knitting Without Tears - Basic Techniques and Easy-to-Follow Directions for Garments to Fit All Sizes
"Neulomista ilman kyyneliä - Perustekniikat ja helposti seurattavat ohjeet kaiken kokoisille vaatteille"

14) Elizabeth Zimmermann
Knitter's Almanac - Projects for Each Month of the Year
"Neulojan almanakka - Projekteja vuoden jokaiselle kuukaudelle"


Aiheesta aiemmin / Earlier about the subject :

30. toukokuuta 2010

Orkidea-seuranta, 2 / Orchid Follow-Up, 2

Toukokuun loppu 2010 / End of May 2010

Kukkia, kukkia, kukkia!
Mun ei varmaankaan tarvitse sanoa yhtään enempää. ;oD

Flowers, flowers, flowers!
I don't think I have to say anything else. ;oD


Aiheesta aiemmin / Earlier about the subject :

21. toukokuuta 2010

Orkidea-seuranta, 1 / Orchid Follow-Up, 1

Toukokuu 2010 / May 2010

En jaksanut odottaa siihen asti, että eka kukka puhkeaa... ;o)
Kukkaluku näyttää "jäävän" kuuteen. =)

I couldn't wait until the 1st flower bloom... ;o)
The flower number seems to "stay" at six. =)

Toukokuu 2010 / May 2010

MUTTA, nuppuja on ilmaantunut myös II-keikin kukkavarteen! \o/

BUT, buds have appeared also to the stem of the II-keiki! \o/


Aiheesta aiemmin / Earlier about the subject :

18. toukokuuta 2010

VALMIS: Kanervakääty Tarjalle /
FO: Heather Collar 4 Tarja


Tätini ja minä osallistuimme luovien ihmisten peliin, jossa vaihdat
5 kaverin kanssa jotain itse tekemääsi. Tämä kääty on minulta hänelle!

Lähetin tämän viime viikolla, joten sen pitäisi olla jo perillä.

Muunnelmia
Loin 126 silmukkaa.

My aunt and I participated in a game for innovative people where
you’ll swap with 5 of your friends something you’ve made yourself.
This collar is from me to her!

I sent these last week so they should have arrived already.

Modifications
CO 126 stitches.

Malli / Pattern ..... Knitty: Knecklace by Hilary Engebretson (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Puro
Puikko / Needle .. 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Vaihto-pelistä aiemmin / Earlier about the Swap game :


Tilasin juuri pari klassista neulontakirjaa, joita olen himoinnut jo jonkin aikaa.
Niistä enemmän kun ne saan... ;o)

I just ordered couple of classic knitting books which I have lusted after for awhile.
More about them when I get them... ;o)

14. toukokuuta 2010

VALMIS: 2 Orvokkitöppöset /
FO: 2 Pansy Booties


Nämä töppöset ovat Äitienpäivä lahja niin omalle kuin Miehenikin äidille.
Langan värin nimi on Orvokki:

Orvokkini tummasilmä kultasydän pieni,
katsot aina lempeästi kun käy luokses tieni.
Neulon tässä Äidilleni orvokin tai kaksi,
kannan kaunosukkaseni Mamman armahaksi. ;o)

These booties are Mother's Day (2nd Sunday of May) gifts for both my and Husband's mother.
The name of the yarn family is Flower Field and the name of the colour way I used is Pansy.
There is a finnish poem of dark eyed pansies
which are first grown with love and then handed to mother.
And I changed the poem a bit because I don't give actual flowers but knits. ;o)

Nämä ovat olleet valmiit kuukausia.
Äitienpäivä oli siis viime sunnuntaina, jolloin en lahjan saajia nähnyt.
Anoppi sai omansa eilen ja oma äitini saa nämä huomenna ja on mökillä, josta ei nettiin pääse.
Joten uskallan julkaista vihdoin tämän valmiin työn.

These have been finished for months.
Mother's Day was last sunday when I didn't see either of the gift getters.
My mother-in-law got hers yesterday and my mother will get hers tomorrow,
she's at our summer place where she can't get to the internet.
So I finally dare to publish this FO.

Muunnelmia
Käytin ohuempaa lankaa ja lisäsin Mary Jane -tyyliset nauhat.

Modifications
I used finer yarn and added Mary Jane-ish band.

Malli / Pattern ..... Ysolda: Grown-up Booties (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Kukkaketo
Puikko / Needle .. 3½ mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

11. toukokuuta 2010

VALMIS: Valerien Perhoslakki /
FO: Valerie's Butterfly Cap


Minulla on amerikkalainen pikkuserkku ja me osallistuimme luovien ihmisten
peliin, jossa vaihdat 5 kaverin kanssa jotain itsetekemääsi.
Tämä kesälakki on minulta hänelle!

I have a American 2nd-cousin and we participated in a game for innovative
people where you’ll swap with 5 of your friends something you’ve made yourself.
This summer cap is from me to her!

Malli / Pattern ..... Valerie Whitten: Olivia's Butterfly (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Tennessee
Koukku / Hook ... 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

Vaihto-pelistä aiemmin / Earlier about the Swap game :

VALMIS: Elemettien Huivi /
FO: Scarf of the Elements


Tarvitsin uuden kevättakin ja onnekseni löysinkin kivan.
Mutta minulla oli vain talvihuiveja, joten olin yllättäin keväthuivin tarpeessa.
Takkini ruskean pinnan alla sykkii kesäisen keltainen sydän, joten huivin väri oli päätetty. ;o)

Kokeilin muutamaa ohjetta, mutten halunnut kyllästyttää itseäni niillä.
Ja virkkaus tuntui sillä hetkellä sopivimmalta tekniikalta... ;o)
Ja koska halusin jotain "henkilökohtaista" niin viestihuivi vaikutti täydelliseltä.

Minulla oli paljon hyviä ideoita tekstiksi, mutta kosken halunnut virkata romaania, ;oD
tämä ytimekäs klassinen neljän sanan yhdistelmä voitti kisan:
"Terra Aer Ignis Aqua" (latinaksi "Maa Ilma Tuli Vesi").

I needed a spring jacket and luckily I did find a nice one.
But I had except winter scarfs so unexpectedly I was in need of a spring scarf.
Under the brown surface of my jacket is throbing a summery yellow heart, so the colour of my scarf was decided. ;o)

I tryed out few patterns but didn't want to bore myself with them.
And crocheting felt like my technigue at that hour... ;o)
And since I wanted something "personal" a message scarf would be perfect.

I had many good ideas for the text but since I didn't want to crochet a novel ;oD
this pithy and classic four word combo won the contest:
"Terra Aer Ignis Aqua" (Latin for "Earth Air Fire Water").

Huivin koko / Size of the scarf : 22 x 158 cm

Malli / Pattern ..... Omasta päästä / From my own head
Lanka / Yarn ....... Novita Tennessee
Kuoukku / Hook ... 5 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

10. toukokuuta 2010

VALMIS: Nalu SallaS:lle /
FO: Nalu 4 SallaS


SallaS (Ravelry) on mun kaveri ja me osallistuimme luovien ihmisten
peliin, jossa vaihdat 5 kaverin kanssa jotain itsetekemääsi.
Nämä sormettomat ovat minulta hänelle!

Lähetin nämä viime viikolla, joten niiden pitäisi olla jo perillä.
Tumput valmistuivat jokin aika sitten, mutta "lahjana" en niitä voinut vielä julkaista.

Muunnelmia
Loin 40s.
Tein sormikkaat kokonaan kierretyllä resorilla.
Lisäsin sormille omat sopit.

SallaS (Ravelry) is a friend of mine and we participated in a game for innovative
people where you’ll swap with 5 of your friends something you’ve made yourself.
These fingerless mittens are from me to her!

I sent these last week so they should have arrived already.
I finished mittens awhile ago but as "a gift" I couldn't publish them.

Modifications
CO 40 sts.
I knitted the mittens wholy with the twisted rib.
I added own nooks for the fingers.

Malli / Pattern ..... Leila Raabe: Nalu Mitts (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita 7Veljestä
Puikko / Needle .. 4 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

8. toukokuuta 2010

Orkideani, 1 / My Orchid, 1

Sain Mieheltäni orkidean jokin vuosi sitten (kesällä 2008/9).
Siinä oli kaksi oksatonta kukkavartta. Se kukki kun sen sain, mutta kukat tietenkin kuihtuvat ajan kanssa.

My Husband gave me an orchid some time ago (summer 2008/9).
It had two stems without braches. It flowered when I got it but the flowers of course withered away with time.

  Toukokuun alku 2009 / beginning of May 2009

Kastelin orkideaa säännöllisesti ja vuosi sitten toiseen kukkavarteen alkoi kasvaa keiki.
Keiki on orkideavauva, jonka annetaan kasvaa kukkavarressa, kunnes sille on kasvanut juuria 3-5 cm.
Tämän jälkeen keiki leikataan irti ja istutetaan omaan ruukkuun.

(Keskimmäisessä kuvassa näyttää kuin varsia olisi kolme, taustalla on toinen orkidea, joka on jo kuopattu.)

I watered the orchid regularly and year ago it started to grow a keiki to its other stem.
A keiki is an orchid baby which is let to grow in the stem until it has grown roots of 3-5 cm to itself.
After this the keiki is to be cut off and planted to its own pot.

(It seems in the middle photo that there would be three stems, there is another orhcid that has been dug down on the back.)

Marraskuun alku 2009 / beginning of November 2009

Lopulta molemmissa kukkavarsissa kasvoi vauva. ;o)
Toinen keiki (myöh. II-keiki) kasvatti vain lehdet, ei siis kukkia eikä edes nuppuja.
Kuvassa korkeammalla kasvava vasen keiki on se esikoinen (myöh. I-keiki).

In the end there grew a keiki in both stems. ;o)
The second keiki (later II-keiki) grew only leafs, so no flowers or even buds. 
In the photo the left keiki growing higher is the first born (later I-keiki).

  Huhtikuun alku 2010 / beginning of April 2010

Tämän vuoden maaliskuussa keikeihin alkoi kasvaa juuria.
Huhtikuussa kukkavarteen, I-keikin alle, oli ilmestynyt alku (ekan kuvan alareuna).
Mutta, olisiko se uusi keiki vai kukkavarren oksa?
I-keikillä (eka kuva) oli tässä vaiheessa jo kolme juurta, neljäs lehti ja kumpu.
II-keikillä (toka kuva) taas oli kaksi juurta, juuren alku ja kumpu.
Äiti-orkidea laajentaa myös omia juuriaan (kolmas kuva).

In the March of this year the keikis started to grow roots.
In April there was a beginning in the stem under I-keiki (bottom of 2nd photo).
But, will it be yet a new keiki or a stem branch?
At this point I-keiki (1st photo) had already three roots and a bump.
II-keiki (2nd photo) had two roots, beginning of a root and a bump.
The mother-orchid is expanding its own roots as well (3rd photo).
 
Toukokuun alku 2010 / beginning of May 2010
Nyt tilanne näyttää aikalailla tuolta...
I-keikin (vasemmalla) kummusta kasvoi neljäs juuri ja keikin alapuolelle kasvoi kukkavarren oksa.
II-keikin (oikealla) kumpu on pysynyt muuttumattomana, mutta kolmas "juuren alku" olikin kukkavarsi!

Now the situation looks more or less like that...
From the bump of I-keiki (on left) grew 4th root and a stem branch grew under the keiki!
The bump of the II-keiki (on right) has stayed stationary, but the 3rd "root beginning" was a stem!

Eilen / Yesterday

Äitiorkidean oksassa: Nuppuja, nuppuja, nuppuja! =)

In the branch of the mother-orchid: Buds, buds, buds! =)


Tämä oli katsaus menneen vuoden aikaisiin ihmeisiin. ;o)
Tulen jatkossa hehkuttamaan ;oD useammin, eli aina kun jotain kerrottavaa on.
Seuraavaksi ilmeisesti kun eka kukka on auennut... En jaksa odottaa!

Orkideaseuranta on siis blogini uusi aluevaltaus -- Olkaa hyvät ja nauttikaa!

This was an overview to the miracles of last year. ;o)
I will blaze ;oD about this more often in future, so every time I have something to tell.
Next time will most likely be when the first flower has opened... Can't wait!

So the orchid follow-up is a new conquest of my blog -- There you go and enjoy!

Kutojapuput ja Koukut /
Knitting Bunnies and Hooks


Näin tuossa taannoin Mammallani tällaisen mukin ja tiedätte, että mun oli pakko saada oma! ;o)

I saw this mug at my Grandma's some time ago and you know I had to have one! ;o)
Novitalla on ollut jo jonkin aikaa myynnissä tämä makoisa virkkuukoukkusetti.
Ja kyllä arvasitte oikein, olihan mun nekin pakko saada! ;oD

Virkkuukoukut ovat kokoa 4, 5, 6, 8 ja 10 mm.
Finnish yarn (etc.) company, Novita has had this sweet hook set available for some time now.
And you guessed it, I had to have them too! ;oD


The hooks are sizes 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

5. toukokuuta 2010

VALMIS: Typyn Perhoslakki /
FO: Chick's Butterfly Cap

Vaikken olekaan vähään aikaan julkaissut täällä mitään niin puikot ja koukut ovat heiluneet uutterasti.
Minulla on nyt työn alla niin paljon lahjoja tms, joita en halua julkaista ennen kuin ne on annettu.

Even though I haven't posted anything in here, my needles and hooks have been waggling sedulously.
I have been doing so many gifts etc. which I don't want to publish before they are given.

Oli muuten pakko kattoa sanakirjasta miten nää termit lausutaan enkuks oikein:
crochet (virkata jne.) ja gauge (neuletiheys jne.) -- Yllätyin! Nimittäin: krosei ja geids! :oO

I had to look up from the dictionary how these terms are to be pronounced:
crochet and gauge -- I was totally suprised! :oO


Tämän söpön kesälakin tein Typylle! Nopea tehdä! ;o)

I made this cute summer cap for Chick! Quick to make! ;o)

Muunnelmia
Jätin Krs:n 5 kokonaan välistä pienentääkseni ympärystä.
Toistin Krs:n 6 vielä yhden kerran (yht. 4 krt).
Krs:lla 9(-11) tein 11 p (ei 21), 8 kjs (ei 10) ja hyppäsin 7 s (ei 9) yli.
Krs:lla 12 lisäsin 1kjs (yht. 9 kjs).
Ja viimein ;o) tein Krs:n 13 puolipylväillä (ei ks) ja 4+4 kjs.

Modifications
I skipped Rnd 5 for smaller circumference.
I also repeated Rnd 6 once more (so 4 times in total).
On Rnd 9(-11) I did 11 DCs (not 21), a chain of 8 (not 10) and skipped 7 sts (not 9).
On Rnd 12 I added 1 ch st (so 9 in total).
And finally ;o) I did Rnd 13 with half DCs (not SC) and a chains of 4+4.

Malli / Pattern ..... Valerie Whitten: Olivia's Butterfly (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Papagena
Koukku / Hook ... 6 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

18. huhtikuuta 2010

VALMIS: Laulu Setripuulle /
FO: Song 4 Cedar


Näin kivan mallisen ja upean Cedar Leaf Shawlette'n (Ravelry) ja tahdoin samanmallisen huivin.
Mietiskelin ja etsiskelin reunaan pitsejä ja päädyin kauniin Nightsongs'in (Ravelry) reunustukseen.
Näistäpä tuo nimikin... ;o)

I saw a nicely shaped and gorgeous Cedar Leaf Shawlette (Ravelry) and wanted scarf shaped like it.
I was pondering and searching lace for the edge and ended up with
beautiful Nightsongs' (Ravelry) edging. Hence also the name... ;o)

Malli / Pattern ..... Omasta päästä ja / My own head and - Gail (aka Nightsongs)
Lanka / Yarn ....... Novita Rose Mohair
Puikko / Needle .. 5 mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

VALMIS: Marie-Antoinetten Arkisukat /
FO: Marie-Antoinette's Weekday Socks


Inspiroiduin näiden sukkien (Ravelry) upeasta kantapään pitsitä.
Sieltä tulee myös sukkieni nimi. Omani kun eivät ole niin koristeelliset. ;o)

I got inspired by the gorgeous heel lace of these socks (Ravelry) .
Name for my socks come from there too. Since mine aren't so fancy. ;o)

Malli / Pattern ..... Omasta päästä / From my own head
Lanka / Yarn ....... Novita 7Veljestä
Puikko / Needle .. 3½ mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page

10. huhtikuuta 2010

VALMIS: Pienet Tossut /
FO: Petite Booties


Miehen kaverin poikavauvalle.
Nämä valmistui jo vähän aiemmin, mutta saivat uuden omistajan vasta tänään. ;o)

For the baby boy of my husband's friend.
These were finished awhile earlier, but got to their new owner only today. ;o)

Malli / Pattern ..... Knitwit's Heaven: Quick and EZ Knit Baby Booties (Ravelry - englanniksi)
Lanka / Yarn ....... Novita Wool
Puikko / Needle .. 3½ mm
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Mulla oottelee yhä julkaisua parikin projektia,
jotka myös oottelee uusille omistajilleen pääsyä...

I still have couple projects waiting to be published
because those too are waiting for their new owners...

22. maaliskuuta 2010

Ohje: VIISTOSUKAT /
Pattern: SKEW in Finnish

Kirjoitusvirhe korjattu (myös Pdf) 28.4.2010 (korjauksen taustaväri blogitekstissä keltainen)!
Toinen kirjoitusvirhe korjattu (myös Pdf) 30.10.2010 (korjauksen taustaväri blogitekstissä oranssi)!
Suomennosvirhe korjattu (myös Pdf) 21.2.2011 (korjauksen taustaväri blogitekstissä syaani)!

Lisätty 31.3.2010:
Ohje on nyt saatavilla myös PDF:nä, löydät sen täältä! ;o)

Viistosukassa (alun perin ”Skew”, Knitty / Ravelry) koko sukan rakenne, myös kantapää, on käännetty vinottain. Sen sijaan että olisi yrittänyt hyvittää sileän neuleen suorakaiteettomuutta, suunnittelija Lana Holden päätti käyttää sitä hyväkseen. Tuloksena yllättävän anatomisesti oikeanlainen varvasosa, jota seuraa kekseliäs kantapää, joka ei keskeytä mallin vinoutta. Eikä tässä kantapäässä tarvita lyhyitä kerroksia eikä silmukoiden poimimisia, mutta se vaatii hieman uskoa ennen origami-hetkeä, jolloin lyhyt silmukointi muokkaa vieraanmallisen kappaleen valmiiksi kantapääksi. Tätä mallia suunnitellessa on tarvittu lukiomatematiikkaa, mutta neulojan ei tarvitse kuin osata laskea.

Älä anna viattoman sileän neuleen mallitilkun naruttaa itseäsi, sillä epätavallinen muoto tulee pitämään sinut varpaillasi!

Neuletiheys
31s x 48krs = 4 tuumaa (10 cm) sileää neuletta

Koko
Yksi koko. Mallikoko sopii naisten kengänkoolle US 8,5 (EU 39).

Valmiin sukan mitat
Jalan ympärys: 7,5 tuumaa (19 cm), venyttämättä
Pituus: 9,5 tuumaa (~24 cm)
Varren korkeus: 6,25 tuumaa (~16 cm)

Tarvikkeet
Lanka
Claudia Hand Painted Yarns (100% merinovilla, 175yd(160m) / 50g-kerä, väri: ”Oops!”) 2 kerää.

Puikot
(Käytä puikkokokoa, jolla neuletiheytesi on sama kuin yllä mainittu – jokaisen tiheys on erilainen.)
• 2kpl 60-senttistä 2,25mm pyöröpuikkoa TAI 1kpl 100-senttinen 2,25mm pyöröpuikko
• 2kpl 2,25mm sukkapuikkoa
• 2kpl 60-senttistä 2mm pyöröpuikkoa TAI 1kpl 100-senttinen 2mm pyöröpuikko – vain resoriin!

Muuta
Neula (langanpäitä varten)
4-6kpl Silmukkamerkkejä (ainakin kahta eri väriä tai tyyliä)

Huomioita ohjeeseen
VNL = Vasemmalle kallistuva nostettu lisäys: Laita vasen puikkosi (edestä taakse) kaksi riviä juuri neulomasi silmukan alla olevan silmukan vasemman ”jalan” alta. Neulo se takareunastaan.
ONL = Oikealle kallistuva nostettu lisäys: Laita oikea puikkosi (edestä taakse) vasemman puikon ensimmäisen silmukan alla olevan silmukan oikean ”jalan” alta. Siirrä se vasemmalle puikollesi ja neulo se etureunastaan.
2Oyht = Neulo 2s Oikein yhteen.
3Oyht = Neulo 3s Oikein yhteen.
2Nyht = Neulo 2s Nurin yhteen.
YVK = Ylivetokavennus (1s kaventuu). Nosta 1s kuin neuloisit sen, 1O, vedä nostettu s neulotun yli.
2YVK = Kahden silmukan ylivetokavennus (2s kaventuu). Nosta 2s erikseen kuin neuloisit ne, 1O, vedä nostetut s:t neulotun yli.
KKK = Kierroksen KeskiKohta. (Voit silmukkamerkin käyttämisen sijasta jakaa silmukat tästä kohtaa eripuikoille.)

Lisähuomioita
Käsinvärjätyt tai raidoitetut langat ovat erityisen sopivia tälle mallille sillä ne korostavat kerrosten epätavallista vinoa suuntaa.

Sukkapuikkojen käyttöä ei suositella. Kavennukset ja lisäykset tapahtuvat jalan vastakkaisilla puolilla, joten silmukoita tulisi kokoajan siirtää puikolta toiselle. Lisäksi parhaimmillaan työssä on 102 silmukkaa.

Vaikkakin jalkaterällä ja varressa on pääosin 72 silmukkaa, on istuvuus silti vastaava kuin normaalissa 60 silmukan sukassa (samalla neuletiheydellä), tämä mallihan neulotaan vinoon. Kantapään istuvuus on samankaltainen kuin lyhyillä kerroksilla tehdyssä kantapäässä.

Ohjeistus on sama niin vasemman kuin oikeankin jalan sukalle PAITSI kantapään ja mini-kiilan kavennuksen kohdalla.

Ohjeessa ohjataan käyttämään muutamaa silmukkamerkkiä eritarkoituksiin – mm. erivärit voivat helpottaa mukana pysymistä.


Isovarvas
Käyttäen Magic Cast On -tekniikkaa (Novitan ohje): Luo 12s (6s per puikko) ja neulo oikein vain yksi puikko. Nyt sinulla on siis yhteensä 12s, niin että yksi rivi on näkyvissä puikkojen välissä (oikealla puolella). Merkitse tämä kohta kierroksen aluksi.

Huomautus: Kierros alkaa jalan ulkosyrjästä, niin että vasemman sukan jalkapöytä koostuu ensimmäisen puolikkaan silmukoista ja oikean sukan taas jälkimmäisestä puolikkaasta.

Kerros 1: 2O, VNL, 2O, ONL, 2O, lisää KKK-merkki, 2O, VNL, 2O, ONL, 2O. (16s.)
Kerros 2: Neulo oikein.

Kerros 3: 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 2s, ONL, 2O. (4s lisätty.)
Kerros 4: Neulo oikein.

Toista kerroksia 3-4 kunnes sinulla on yhteensä 48s (24s per puikko).

Keskivarvas
Kerros 1: Neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O VNL, neulo oikein krs loppuun.
Kerros 2: Neulo oikein.

Toista kerroksia 1-2 vielä 11 kertaa: 72s (36s per puikko).

Jalkaterä
Kerros 1: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O.
Kerros 2: Neulo oikein.

Toista kerroksia 1-2 kunnes työn pituus on 7,5 tuumaa (19 cm) TAI 2 tuumaa (5 cm) vähemmän kuin jalkaterän pituus. Mittaa isovarpaan reunasta (venytä reunaa hieman tarvittaessa, jotta sileäneule ei ole vääristynyt). Oikealla neuletiheydellä toistoja tulee vielä 14.

Nilkan sisäpuoli
Huomautus: Nilkan sisäpuolelle uusien silmukkamerkkien väliin lisääntyvistä silmukoista tulee kantapään valmistuttua varren takaosan silmukoita.

Kerros 1: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, (ONL, 1O) kahdesti, nosta merkki, (1O, VNL) kahdesti, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (2s lisätty.)
Kerros 2: Neulo oikein.
Kerros 3: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 3s ennen KKK, ONL, 2O, lisää ensimmäinen nilkkamerkki, ONL, 1O, nosta merkki, 1O, VNL, lisää toinen nilkkamerkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (2s lisätty.)
Kerros 4: Neulo oikein.
Kerros 5: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, nosta KKK-merkki, ONL, 2O, nosta toinen nilkkamerkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (2s lisätty.)
Kerros 6: Neulo oikein.

Kerros 7: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (2s lisätty.)
Kerros 8: Neulo oikein.

Toista kerroksia 7-8 vielä 2 kertaa: yhteensä 84s, nilkkamerkkien välissä 12s (6s KKK-merkin molemmilla puolilla).

Mini-kiilan lisäys
Kerros 1: Neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein krs loppuun. (4s lisätty.)
Kerros 2: Neulo oikein.
Kerros 3 (sama kuin viime osion kerros 7): 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (2s lisätty.)
Kerros 4: Neulo oikein.

Toista kerroksia 1-4 vielä 2 kertaa: yhteensä 102s, nilkkamerkkien välissä 24s (12s KKK-merkin molemmilla puolilla).


Kantapään muokkaus (vasen sukka)
(Oikeaa sukkaa varten hyppää kohtaan ”Kantapään muokkaus (oikea sukka)”.)

Kerros 1: Neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, 10O, YVK, 1O, lisää kantapäämerkki (nosta merkki seuraavilla kerroilla), 1O, 2Oyht, neulo oikein krs loppuun. (Huomautus: toisen nilkkamerkin ja kantapäämerkin välissä tulee koko kantapään muokkauksen ajan olemaan 15s.)
Kerros 2: Neulo oikein.
Kerros 3: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo kunnes jäljellä 3s ennen kantapäämerkkiä, YVK, 1O, nosta merkki, 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O.
Kerros 4: Neulo oikein.

Toista kerroksia 1-4 vielä kerran, sitten vielä kerran kerrokset 1-3: kantapäämerkin ja kerroksen lopun välissä on jäljellä 15s.

Kantapään yhdistyskerros, Origami-hetki (vasen sukka)
Tällä kerroksella tulet siirtämään KKK:n ensimmäisen nilkkamerkin paikalle, poistamaan toisen nilkka- ja kantapäämerkin ja liitämään kantapään.

Kerros 1: Neulo oikein ensimmäiselle nilkkamerkille asti ja poista se. Tästä kohdasta tulee uusi KKK. (Jos sinulla on irrotettava KKK-merkki, siirrä se entisestä paikastaan tähän. Jos merkkisi on kiinteä, laita tähän toinen samanlainen.) Neulo oikein vanhalle KKK:lle ja poista se tarvittaessa. Neulo oikein edelleen toiselle nilkkamerkille ja poista se. Jäljellä on 30s. Siirrä 15s (kantapäämerkille asti, poista se) sukkapuikolle ja loput 15s toiselle sukkapuikolle. Yhdistä nämä 15s-setit erillisellä langalla (noin 50cm) toisiinsa silmukoimalla (Käspaikan ohje).

Jäljellä on 42s ennen uutta KKK:aa jalan etu- ja 36s uuden KKK:n jälkeen takaosaa varten.

Huomautus: Kantapään yläosan, jossa silmukointi päättyy, päälle jää reikä. ÄLÄ nosta ylimääräisiä silmukoita sulkeaksesi reiän, sillä se rikkoo mallin rakenteen. Käytä viimeistelyssä silmukoinnin loppulankaa reiän sulkemiseksi.

Mini-kiilan kavennus (vasen sukka)
Kerros 1: 1O, 3Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen (uutta) KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O. (1s mini-kiilasta kavennettu)
Kerros 2: Neulo oikein.
Kerros 3: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O.
Kerros 4: Neulo oikein.

Toista kerrokset 1-4 vielä 4 kertaa, sitten vielä kerran kerrokset 1: 36s ennen ja jälkeen KKK.

Huomautus: Lisätäksesi varren pituutta, toista vielä kerroksia 2-3 niin pitkään kuin haluat.

Jatka kohdasta ”Varsi (molemmat sukat)”.


Kantapään muokkaus (oikea sukka)
Kerros 1: 21O, YVK, 1O, lisää kantapäämerkki, 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein krs loppuun. (Huomautus: toisen nilkkamerkin ja kantapäämerkin ja ensimmäisen nilkkamerkin välissä tulee koko kantapään muokkauksen ajan olemaan 15s.)
Kerros 2: Neulo oikein.

Kerros 3: 1O, 2Oyht, neulo kunnes jäljellä 3s ennen kantapäämerkkiä, YVK, 1O, nosta merkki, 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O.
Kerros 4: Neulo oikein.
Kerros 5: Neulo oikein kunnes jäljellä 3s ennen kantapäämerkkiä, YVK, 1O, nosta merkki, 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen ensimmäistä nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein KKK asti, nosta merkki, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen toista nilkkamerkkiä, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein krs loppuun.
Kerros 6: Neulo oikein.

Toista kerroksia 3-6 vielä kerran, sitten vielä kerran kerros 3: kerroksen alun ja kantapäämerkin välissä on jäljellä 15s.

Kantapään yhdistyskerros, Origami-hetki (oikea sukka)
Kuten vasemmankin sukan kohdalla tällä kerroksella tulet siirtämään KKK:n, mutta tällä kertaa toisen nilkkamerkin paikalle, poistamaan muut merkit ja liitämään kantapään.

Kerros 1: Siirrä 15s (kantapäämerkille asti, poista se) sukkapuikolle ja seuraavat 15s (ensimmäiselle nilkkamerkille asti, poista se) toiselle sukkapuikolle. Yhdistä nämä 15s-setit erillisellä langalla (noin 50cm) toisiinsa silmukoimalla (Käspaikan ohje). Neulo oikein KKK:lle ja poista se. Neulo oikein toiselle nilkkamerkille asti ja poista se. Tästä kohdasta tulee uusi KKK, joten lisää aiemmin poistamasi KKK-merkki tähän paikkaan. Neulo oikein kerroksen loppuun.

Jäljellä on 36s ennen uutta KKK:aa jalan taka- ja 42s uuden KKK:n jälkeen etuosaa varten.

Huomautus: Kantapään yläosan, jossa silmukointi päättyy, päälle jää reikä. ÄLÄ nosta ylimääräisiä silmukoita sulkeaksesi reiän, sillä se rikkoo mallin rakenteen. Käytä viimeistelyssä silmukoinnin loppulankaa reiän sulkemiseksi.

Mini-kiilan kavennus (oikea sukka)
Kerros 1: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen (uutta) KKK, ONL, 2O, nosta merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 4s, 2YVK, 1O. (1s mini-kiilasta kavennettu)
Kerros 2: Neulo oikein.
Kerros 3: 1O, 2Oyht, neulo oikein kunnes jäljellä 2s ennen KKK, ONL, 2O, nosta KKK-merkki, 2O, VNL, neulo oikein kunnes jäljellä 3s, YVK, 1O.
Kerros 4: Neulo oikein.

Toista kerrokset 1-4 vielä 4 kertaa, sitten vielä kerran kerros 1: 36s ennen ja jälkeen KKK.

Huomautus: Lisätäksesi varren pituutta, toista vielä kerroksia 2-3 niin pitkään kuin haluat.

Jatka kohdasta “Varsi (molemmat sukat)”.


Varsi (molemmat sukat)
Huomautus: Vartta työstetään tästä eteenpäin lyhyillä kerroksilla. Jokainen lyhyt kerrospari alkaa ja loppuu kerroksen alkukohdassa, ja KKK:ta ei enää ylitetä.

Helpottaa, jos silmukkasi on järjestetty niin että kerroksen alun ja KKK:n väliset silmukat ovat toisella ja KKK:n ja kerroksen lopun väliset toisella puikolla.

Lyhyt kerrospari 1 (valmistelu krs) puikko 1: 35O (kunnes jäljellä 1s ennen KKK), käännä työ, nurjalla puolella: nosta 1s, 31N (kunnes jäljellä 3s ennen kerroksen alkua), 2Nyht, 1N. Älä käännä työtä.
Lyhyt kerrospari 2 (valmistelu krs) puikko 2: Jatketaan nurjalla puolella: 35N (kunnes jäljellä 1s ennen KKK), käännä työ, oikealla puolella: nosta 1s, 31O (kunnes jäljellä 3s ennen kerroksen alkua), YVK, 1O. Älä käännä työtä.
Lyhyt kerrospari 3: Jatketaan oikealla puolella: 32O (kunnes jäljellä 2s ennen viime käännöksen aukkoa eli 3s ennen KKK), käännä työ, nurjalla puolella: nosta 1s, 28N (kunnes jäljellä 3s ennen kerroksen alkua), 2Nyht, 1N. Älä käännä työtä.
Lyhyt kerrospari 4: Jatketaan nurjalla puolella: 32N (kunnes jäljellä 2s ennen viime käännöksen aukkoa eli 3s ennen KKK), käännä työ, oikealla puolella: nosta 1s, 28O (kunnes jäljellä 3s ennen kerroksen alkua), YVK, 1O. Älä käännä työtä.

Jatka vastaavanlaisesti eli näin:
Lyhyt kerrospari 5: 29O, käännä, nosta 1s, 25N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 6: 29N, käännä, nosta 1s, 25O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 7: 26O, käännä, nosta 1s, 22N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 8: 26N, käännä, nosta 1s, 22O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 9: 23O, käännä, nosta 1s, 19N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 10: 23N, käännä, nosta 1s, 19O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 11: 20O, käännä, nosta 1s, 16N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 12: 20N, käännä, nosta 1s, 16O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 13: 17O, käännä, nosta 1s, 13N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 14: 17N, käännä, nosta 1s, 13O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 15: 14O, käännä, nosta 1s, 10N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 16: 14N, käännä, nosta 1s, 10O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 17: 11O, käännä, nosta 1s, 7N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 18: 11N, käännä, nosta 1s, 7O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 19: 8O, käännä, nosta 1s, 4N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 20: 8N, käännä, nosta 1s, 4O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 21: 5O, käännä, nosta 1s, 1N, 2Nyht, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 22: 5N, käännä, nosta 1s, 1O, YVK, 1O. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 23: 2O, käännä, nosta 1s, 1N. Älä käännä.
Lyhyt kerrospari 24: 2N, käännä, nosta 1s, 1O. Älä käännä. (50s.)

Resori
Vaihda pienemmän koon puikkoihin ja jatka neulomista nyt uudelleen pyörönä.

Valmistelukerros 1: (2O, VNL) kunnes jäljellä 1s ennen KKK, 1O, nosta merkki, 1O, ONL, (2O, ONL) kunnes jäljellä 2s, 1O, siirrä viimeinen silmukka kerroksen alkuun. (74s.)
Valmistelukerros 2: 2Nyht, 2O, (1N, 2O) kunnes jäljellä 1s ennen KKK, nosta 1s, poista merkki, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle, 2Nyht, 2O, (1N, 2O) kerroksen loppuun. (72s.)

Resorikerros: (1N, 2O) loppuun.

Toista resorikerrosta 1,5 tuumaa (~4 cm). Päätä silmukat.

Viimeistely
Päätä langan päät ja sulje kantapäitten reiät.


Ohje ja kuvat © 2010 Lana Holden.
Alkuperäisen ohjeen ja kuvien tekijänoikeudet ovat Lana Holdenilla.
Jälkipainos kielletään. Luvaton käyttö kielletty.

Lana Holden
Suunnittelijalla on kaksi matematiikan tutkintoa ja on ollut osallisena Making Mathematics with Needlework -kirjan teossa. Hän lopetti opintonsa kahdesti koska tekee mieluummin tutkimusta langan kanssa. Lana on tekniikkanarkomaani, menetelmäneuloja ja silloin tällöin kone, joka muuttaa kahvin sukiksi.

Lana asuu maalaismaisessa Indianassa yhdessä virkkaaja-matemaatikko miehensä, kämppäkaverinsa ja miltei tarpeettoman monen kissansa kanssa. Vapaa-aikanaan hän rokkaa laulajana ja kosketinsoittajana Whisper Down -bändissä. Suunnittelijaan saat yhteyden hänen bloginsa kautta tai Ravelrysta nimellä ”named4wool”.

Ohjeen on suomentanut Illusioknits (Ravelry) Lana Holdenin luvalla.